Dokkies se Boogskietklub, Kavanah Archery, se ledetal het die laaste jaar met meer as 100% gegroei. Dit is ‘n regte “gentleman’s game” en ‘n sportsoort wat elke kind kan bemagtig. NASP, National Archery in the School programme, is die beskermheer van boogskiet in Suid – Afrika. Daar is deur die jaar, omtrent elke Saterdag, kompetisies. Twee van die kompetisies is 3D (kunsdiere) en die res is Bull`s Eye (teiken). ‘n Span bestaan uit 12 skuts, 8 seuns/dogters en 4 dogters/seuns. Die skool skryf gewoonlik 3 spanne in.

WAT HET JY NODIG OM DEEL TE WEES VAN DOKKIES SE BOOGSKIETKLUB?

  • Baie entoesiasme
  • Positiewe gesindheid en dissipline
  • ‘n Boog, Mathews Genesis, en pyle, Eastern 1820.
  • Die skool het boogskiettoerusting, maar weens die groot belangstelling, is daar te min boë, pyle en buds.