BESTUUR & DEPARTEMENTSHOOFDE

Skoolhoof: Mnr R Briers
Adjunkhoof: E. Troskie
Adjunkhoof: J. Meijer
Departementshoof: E. Bannink
Departementshoof: M. Raubenheimer
Departementshoof: M. van Wyk
Departementshoof: S. Kriel
Departementshoof D. Heunis
Departementshoof S. Guelpa

Departementshoof: Z. Fauconnier

Personeel