SKOOLTYE

Maandag tot Donderdag:
07:20 – 14:00
Vrydae:
07:20 – 13:30

  • Ons volg ‘n 5-dag siklus.
  • Saalopening op Maandae. Leerders sit in graadverband.
  • Woensdae en Vrydae is daar aantrede in klasverband voor die A-Blok.
  • Roosters word deur die klasvoogde uitgereik.
  • Toets- en eksamenroosters word aan elke leerder uitgedeel.