Hier in die wydste vlaktes,

By Kliprivier en Vaal,

verrys on Hoërskool Malan

waarby geen skool kan haal;

Hier boor die rook die bloute in,

gespierde arms smee die staal;

Hier word die toekoms vasgelê,

met rykdom van die grond gehaal.

Ons sal handhaaf ons sal bou,

met die wagwoord:”Wees Getrou!”

Ons sal handhaaf ons sal bou,

met die wagwoord:”Wees Getrou!”

Ons samel vlytig kennis,

werk dag na dag getrou;

En op die sportveld wil ons wen,

ons moeder net vir jou;

Die grote Doktor gaan ons voor;

hy wys presies waar ons moet delf,

Met wyse woorde: ‘Glo in God…

Ja, glo in God, jou Volk, jouself!’

Ons sal handhaaf ons sal bou,

met die wagwoord:”Wees Getrou!”

Ons sal handhaaf ons sal bou,

met die wagwoord:”Wees Getrou!”